Програма за извеждане от експлоатация на Блокове 1-4 на “АЕЦ – Козлодуй” и изграждане на Хранилище за радиоактивни отпадъци

A A A
Нагоре