Програма за извеждане от експлоатация на Блокове 1-4 на “АЕЦ Козлодуй” и изграждане на Национално хранилище за Рао

A A A
Нагоре