Проект 32В-8 – Доставка на полуремарке-цистерна за превоз, транспортиране, стандартно съхранение и подаване на амонячна вода и натриев хидроксид(реагенти), необходими за експлоатацията на съоръжение за плазмено изгаряне(СПИ) и свързаните с това услуги

A A A
Нагоре