Обща обява за доставка на ДП РАО за Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“ и Националното хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци.

A A A
Нагоре