ОП-08/11.07.2018 г. с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за СП „ПХРАО – Нови хан“ към ДП „РАО“

A A A
Нагоре