ОП – 13/04.09.2019 г. с предмет: „Разработване на „Процедура за освобождаване от регулиране на стоманобетонни конструкции в Контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан” и „Оперативна процедура за освобождаване от регулиране на опаковки, съдържащи демонтирано оборудване от СП „ИЕ 1-4 блок”, измерени с FRM-02”.

A A A
Нагоре