ОП-13/08.08.2018 г. с предмет: „Изграждане и поддържане на IP-VPN мрежа и предоставяне на достъп до интернет в офисите на ДП „РАО“

A A A
Нагоре