ОП-16/06.07.2017 г.с предмет: ”Изграждане и поддържане на IP-VPN мрежа и предоставяне на достъп до Интернет в офисите на ДП РАО”

A A A
Нагоре