ОП – 17/02.10.2019 г. с предмет: „Изграждане на паркинг за МПС (заключителна част) – асфалтиране и полагане на пътна маркировка в СП „ПХРАО-Нови хан“.

A A A
Нагоре