ОП –20/07.10.2019 г. с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 3 броя лабораторни камини в радиохимичната лаборатория и съпътстващи ремонтни дейности“

A A A
Нагоре