ОП –21/15.10.2019 г. с предмет: „Осъществяване на наблюдение в СП „ПХРАО-Нови хан” с технически средства от оператори технически системи за сигурност и изискванията за тях”

A A A
Нагоре