ОП-21/25.07.2017 г. с предмет: „Доставка на 1 брой аерозолен монитор УДА-1АБ за непрекъснато измерване и оценка на обемната активност на въздуха при извършване на дейности в ЦПРАО”

A A A
Нагоре