ОП –28/15.11.2019 г. с предмет: ”Подмяна на покривната хидроизолация на „Склад за съхранение на кондиционирани радиоактивни отпадъци”, „Супервайзор” и „Склад за съхранение на преработени твърди радиоактивни отпадъци” в СП „РАО-Козлодуй”.

A A A
Нагоре