№ ОП –09/18.05.2020 г. с предмет: „Доставка и монтаж на шредер за раздробяване на пластмасови, метални и електронни компоненти от демонтирани пожароизвестителни йонизационни датчици (ПИЙД)“

A A A
Нагоре