ОП-11/16.08.2019 г. с предмет: „Изграждане и поддържане на IP-VPN мрежа и предоставяне на достъп до интернет в офисите на ДП „РАО“.

A A A
Нагоре