ОП-20/19.07.2017 г.с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 3 броя лабораторни камини и съпътстващи ремонтни дейности“.

A A A
Нагоре