Управление на РАО от ядрени приложения - Генератори на РАО

A A A

Приемането на радиоактивни отпадъци се извършва съгласно Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

Основните принципи, позволяващи управление на РАО по безопасен и ефективен начин, включват изисквания за:

-    сортиране на отпадъците;

-    адекватни опаковки;

-    съответствие с техническите възможности за прием и съхранение в специализирани съоръжения.

Приоритет при управлението на източници на йонизиращи лъчения ( ИЙЛ) с висока активност и дълъг период на полуразпад, т.е. онези, които се квалифицират в група 2Б по Наредбата за безопасност при управление на РАО на АЯР, е тяхното връщане на производителите.

Практиката е, че тази опция е по-изгодна финансово за ползвателите на ИЙЛ и те следва да се стремят към такова разрешаване на въпроса, преди да се обърнат към ДП РАО за предаване.

При закупуването на източник за йонизиращо лъчение, обърнете внимание на възможността за връщането му на производителя и условията, свързани с това.

Критерии за приемане на РАО за управление в СП ”ПХРАО – НОВИ ХАН”
Методика за определяне на дължимите вноски през 2024 г.
Заявление за предаване на РАО в СП ПХРАО Нови хан
Нагоре