Рrocurement notices

Проект 32В-8 – Доставка на полуремарке-цистерна за превоз, транспортиране, стандартно съхранение и подаване на амонячна вода и натриев хидроксид(реагенти), необходими за експлоатацията на съоръжение за плазмено изгаряне(СПИ) и свързаните с това услуги

06.12.2022 - 17.01.2023

Project 32b-8_Invitation For Tenders Single_BG Newspaper publication
Project 32b-8_Invitation For Tenders Single_EBRD publication

Нагоре