Новини

A A A

Хранилището край Нови хан – домакин на експертни събития

18.12.2017

През месец ноември 2017 г. Специализирано поделение „Постоянно хранилище за РАО – Нови хан“ към ДП РАО бе домакин на няколко  международни прояви.

В периода 16-17 ноември се състоя експертна мисия на представители на белгийската компания „Белгопроцес“. Двете страни взаимно се информираха за използваните практики в управлението на РАО от ядрените приложения. Изразено бе становище за продължаване на двустранното сътрудничество през 2018 г. по следните направления:
•    Разработване на концепция „Отпадъци в СП „ПХРАО – Нови хан”, подходящи за плазмено изгаряне”, с ръководител г-н Ян Декерс;
•    Обучение на площадката на „Белгопроцес” на двама специалисти от СП „ПХРАО – Нови хан”  на тема „Методи за характеризиране на РАО”.

В рамките на проект на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) бе проведено двудневно обучение на двама специалисти от Йордания и един от Ирак (специализанти на МААЕ) в областта на управление на РАО от ядрените приложения, включващо и практически упражнения.

В края на месец ноември се състоя и работна среща със специалисти от Фонда за финансиране на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Кръшко” и обезопасяване на РАО И ОЯГ, Република Хърватска. Основна тема на деловата програма на посещението бе управление на РАО от ядрените приложения.

Специалистите от Йордания, Ирак и Хърватска изразиха своето удовлетворение и голяма благодарност към екипа на СП „ПХРАО – Нови хан“ за вниманието и експертната помощ, които им бяха оказани.

Нагоре