Покана за участие в конкурсна процедура за избор на двама представители на държавата в Управителния съвет на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”

A A A
Нагоре