Бюлетин “Беседи в зелено”

A A A

“Беседи в зелено”, брой 19, декември 2012 г.

15.12.2012

В последния брой за 2012 г. „Беседи в зелено” специално акцентира на: „ДП РАО ще стопанисва трети и четвърти блок, като съоръжения за управление на радиоктивни отпадъци”. В следващите страници място намират публикациите: „Създаването на Специализирано поделение за изграждане на „Национално хранилище за РАО” (стр. 2); „Приключи последно изпитание на инсталация „Дунав” (стр. 3); „Участие на ДП РАО във форум в Нитра – Словакия, в състава на официална делегация” (стр. 5).

“Беседи в зелено”, бр.19, 2012 г.
Нагоре