Бюлетин “Беседи в зелено”

A A A

“Беседи в зелено”, брой 23, декември 2013 г.

11.12.2013

Признание за постигнатите резултати през 2013 г. и приветствие по случай настъпващите празници от изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров , е публикацията от стр. 1 на изданието. В рубриката „Хроника” (стр.2 и 3), със заглавия „Мисия на ЕП посети България във връзка с извеждане от експлоатация на ядрени мощности” и „ Асамблея на донорите”, се правят анализ и оценка на извършените дейности  и бъдещи планове. И още в броя: „Одобрен ОВОС за „Извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” (стр. 4); „ДП РАО създава специфична счетоводна политика” (стр. 6); „В помощ на обществени проекти в общините домакини на съоръжения за РАО” (стр.7).

“Беседи в зелено”, 23/2013
Нагоре