Бюлетин “Беседи в зелено”

A A A

“Беседи в зелено”, брой 21, юни 2013 г.

02.09.2013

От първа страница на юнския брой на „Беседи в зелено” ръководството на ДП РАО отправя поздрав към всички служители по повод деветата годишнина на Pредприятието. На същата страница може да прочете още: „Предстои обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за извеждане на блокове 1 – 4”. Други акценти в изданието са: „Европейската комисия – с положително становище по член 37 от Договора за Евратом за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок” (стр.2); „Приета бе първата редакция на проект за НХ РАО” (стр.3); „ДП РАО домакинства семинар на МААЕ” (стр. 6), а на стр. 7  са изнесени резултатите от поредния детски Великденски конкурс „Нашето зелено бъдеще”.  “Беседи в зелено”, бр. 21/2013

Нагоре