Бюлетин “Беседи в зелено”

A A A

“Беседи в зелено”, бр. 25, декември 2014 г.

22.12.2014

ДП РАО получи лицензии за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок – информация от страница 1-ва на „Беседи в зелено”, бр. 25. Донорската Асамлея на МФ „Козлодуй” одобри проекти свързани с извеждането на ядрени мощности – на стр.2-ра. В рубриката „История” (стр.3) се представят факти и дати от 50-годишната история на ПХ РАО – Нови хан. Следват темите: Юбилейната година – дати и събития (стр.4 и 5); Посещение на ученици и преподаватели от БСУ в СП „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”(стр.7).

“Беседи в зелено”, бр. 25, декември 2014 г.
Нагоре