Бюлетин “Беседи в зелено”

A A A

“Беседи в зелено”, брой 18, октомври 2012 г.

08.10.2012

„Националното хранилище – в реални очертания” е водещата тема в този брой на „Беседи в зелено”. Темата продължава и на вътрешните страници на изданието. В рубриката „Процес” (стр. 4). Г. Разложки – директор „Управление на РАО”, информира за приоритетите, определени от Националната стратегия до 2030 г. На стр.5  Г. Гьошев – директор „Извеждане от експлоатация”, определя най-важните задачи на дирекция „ИЕ”. Други теми в броя: „Резултати от финансовата проверка на ЕК в ДП РАО” (стр. 3); „Партньорството между стажанти и наставници” (стр.6).

“Беседи в зелено”, бр.18, 2012 г.
Нагоре