Новини

A A A

ДП РАО отбеляза 18-та годишнина с корпоративно събитие и изграждане на арт инсталации

13.06.2022

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ отбеляза осемнадесетата година от създаването* си с годишна среща на ръководството с ключови служители в сградата на новия Информационен център по извеждане от експлоатация.
Официалната част на събитието бе предшествана от изпълнения на две песни, с които децата от вокална група „Щуротреска“ поздравиха гостите. В приветствени думи изпълнителният директор на Предприятието Дилян Петров каза: „Уважаеми колеги, поздравявам ви по повод 18-тата годишнина на ДП РАО, макар всички да знаем, че формирането на звено за управление на радиоактивни отпадъци е започнало още през 1989 година в АЕЦ „Козлодуй“. Тръгнахме от много малки структури, но вече можем да кажем, че сме едно голямо и добре развиващо се предприятие. Уверен съм, че ще продължим в същата посока. Надявам се ядрената индустрия в България да има бъдеще. Сами виждаме колко страната ни разчита на атомната централа и няма да скрия надеждите си за изграждането на нови мощности в името на енергийната ни осигуреност. ДП РАО като организация също изпълнява изключително важни функции, защото производството на електроенергия от АЕЦ е съпроводено с генерирането на радиоактивни отпадъци, които трябва да бъдат надеждно управлявани. Мисля, че към момента вече сме в достатъчно зряла възраст, за да носим голямата отговорност, присъща за безопасното управление на радиоактивни отпадъци.
Главните инженери на специализираните поделения на Предприятието представиха пред колегите си в резюме основните отговорности в дейността на всяко едно от четирите поделения, а кратък видеофилм разказа за работата на уникалната за страната технология на Съоръжението за плазмено изгаряне.
Специално излъчени екипи от всички специализирани поделения се справиха с нелеката задача да представят спецификата на своята работа нагледно, като изградиха арт инсталации, изработени от материалите, типични за дейността им, които пък от своя страна предизвикаха професионален интерес и диалози между колегите. Представители на най-старото звено в ДП РАО – Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци в Нови хан, разгърнаха богата експозиция от измервателна техника, различни по вид дозиметрични прибори и пожароизвестителни йонизиращи датчици с отстранен радиоактивен източник. Колегите им от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци сглобиха композиция, изградена от периодично вземани във времето проби от бетона в процеса по изграждане на Хранилището. Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – 1-4 блок“ припомни за дългата ефективна дейност на  малките ядрени блокове с идеята си за внушителен цветарник, изработен от части от работилите там и изведени от експлоатация съоръжения и машини. Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ „изнесе“ работата си от Контролирана зона чрез построена мини инсталация от кошове, чували, варели и снимков материал, проектираща част от действителния път на кондиционирането на радиоактивните отпадъци.
Арт инсталациите с добавена познавателна стойност остават достъпни за разглеждане като експонати в сградата на Информационния център по извеждане от експлоатация.


*Официалната съдебна регистрация на ДП „Радиоактивни отпадъци“ е на 8 юни 2004 г.

Поздравителен адрес от АЕЦ “Козлодуй”

ГАЛЕРИЯ

Нагоре