Новини

A A A

Постоянното хранилище за РАО – с половинвековен юбилей

18.12.2014

На 17 декември 2014 г. официално беше отбелязана 50-тата годишнина от началото на експлоатацията на първото в България хранилище за радиоактивни отпадъци (РАО). Постоянното хранилище край село Нови хан официално е открито през есента на 1964 г. То е предназначено за безопасно управление на РАО, получени при използване на източници на йонизиращо лъчение в науката, медицината, промишлеността и селското стопанство. Повече от 40 години съоръжението е стопанисвано от Българска академия на науките, а от 2006 г. влиза в структурата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и днес функционира като специализирано поделение в Предприятието.

Честването на юбилея събра много гости, сред които представители на различни институции – ресорното Министерство на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Българската академия на науките, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Института по металознание, Софийския университет. Към тържеството се присъединиха и представители на местната власт – кметовете на близките населени места – селата  Нови хан и Габра. Почетни гости на празника станаха и много ветерани – дългогодишни служители в хранилището.

„За мен е особена чест да поднеса поздравления по повод забележителната 50-та годишнина на хранилището край Нови хан”, каза в обръщението си изпълнителният директор на ДП РАО – Дилян Петров. „И има нещо много символично във факта, че през 2014 година отбелязваме две кръгли годишнини – 50-тата от пуска на Хранилището и 10-тата от създаването на Предприятието. Това са маркери, които чертаят  дълъг път, белязан от опит и приемственост.”, подчерта г-н Петров.

Като част от програмата на събитието, участниците в него направиха дълъг обход, съпроводени от главния инженер на специализираното поделение – Августин Найденов, и подробно бяха запознати с различните съоръжения за преработване на РАО и обслужващи лаборатории. Гостите споделиха, че са силно впечатлени от положителните промени по отношение на ресурсната осигуреност за дейността по управление на РАО, както и от значителните подобрения на инфраструктурата на хранилището и модернизациите, реализирани през последните години.

Съпътстващи инициативи за отбелязване на годишнината станаха Денят на отворени врати в ПХ РАО – Нови хан, както и официалното представяне на календара на ДП РАО за 2015 г., символичен домакин на което стана първото българско хранилище за РАО.

ПХ РАО – Нови хан, история в дати

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Поздравителен адрес – АЯР
Поздравителен адрес, БАН
Поздравителен адрес, ИЯИЯЕ
Поздравителен адрес, НЦРРЗ
Нагоре