Новини

A A A

Представители на Европейската комисия констатираха изпълнението на ключов етап от Програма „Козлодуй“

03.09.2019

На 3 септември 2019 година Държавно предприятие „Радиокативни отпадъци“ (ДП РАО) посрещна мониторингова мисия по програма „Козлодуй“ на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)*. В делегацията от ЕК бяха включени Масимо Гариба, Директор на Дирекция „Ядрена енергетика“ към Генерална дирекция „Енергетика“ (ENER) и Джанфранко Брунети, зам.-ръководител UNIT D2 в ENER. ЕБВР беше представена от Валентин Шайдер, заместник директор – ръководител на МФ „Козлодуй“, Департамент „Ядрена безопасност“.
Съпроводен от изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров, мониторинговият екип посети Машинна зала на спрените 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, които са в процес на извеждане от експлоатация. Комисията установи, че предвиденият в съответствие с плана за ИЕ демонтаж на оборудване в конвенционалната част на блоковете е приключен на 100%. Това беше ключов ангажимент на ДП РАО спрямо общия линеен график за извеждане от експлоатация, разчетен за периода до 2030 г. Първата операция по реален демонтаж беше проведена през лятото на 2011 г. и процесът приключи в края на месец август 2019 г. преди крайният срок за изпълнение на тази цел – 2020 година.
По време на работна среща с ръководството на Предприятието, осъществена след обхода, представителите на ЕК и ЕБВР изразиха задоволство от стриктното изпълнение на програма „Козлодуй“ и доброто взаимодействие между бенефициента и международния донорски фонд. В рамките на срещата бяха обсъдени текущи и бъдещи проекти, свързани с извеждането от експлоатация. Акцент в разговорите бе поставен на доброто сътрудничество между организациите, осъществяващи процеса по ИЕ на ядрени мощности в трите страни, които получват безвъзмезда помощ – Литва, Словакия и България.
*Мониторингова мисия  се провежда на всеки шест месеца и има за цел да установи реалния напредък на дейностите и проектите по извеждането, както и хода на изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноативни РАО, които се финансират безвъзмездно от Международен  фонд „Козлодуй”. Фондът се финансира от Европейския съюз, както и от 10 страни донори – Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. Средствата се администрират от ЕБВР.

Данните на графиката са с дата 30 май 2019 г.

Нагоре