Новини

A A A

Представители на хърватския Фонд за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Кръшко“ посетиха съоръжения на ДП РАО

21.09.2023

На 19 септември 2023 г. изпълнителният директор и директор на дирекция „Управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация“ на Фонда за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Кръшко“, заедно с двама водещи експерти от хърватски консултантски организации, посетиха съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Целта на тяхното посещение беше да осигурят с информация и опит подготовката си за бъдещите им проекти в областта на управлението на радиоактивни отпадъци чрез запознаване с дейностите, извършвани от българския национален оператор.
В основата на интереса на хърватския екип стояха процесите по преработка на радиоактивни отпадъци в СП „РАО – Козлодуй“, производството на стоманобетонните опаковки за погребването им и изграждането на Националното хранилище на площадка „Радиана“, които съоръжения специалистите посетиха в рамките на еднодневното си научно посещение.
В края на визитата си хърватските експерти изразиха своята искрена благодарност към българските колеги за споделения опит и подчертаха високото ниво на професионализъм и безопасно управление на радиоактивни отпадъци в България. В заключителните разговори в Информационния център по извеждане от експлоатация бяха набелязани теми за бъдещо сътрудничество.


Фондът за финансиране на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Кръшко“ и погребването на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво на АЕЦ „Кръшко“ е създаден с цел изпълнение на изискванията по Споразумението между правителството на Република Хърватия и правителството на Република Словения за регулиране на статута и други правни отношения по отношение на инвестициите, експлоатацията и извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала, започнала работа през 1983 г. по проект на двете държави, които по онова време са съюзни републики в бивша Югославия.

Нагоре