Новини

A A A

Приемане на “исторически” РАО

26.04.2013

На 24 и 25 април 2013 г. СП “ПХРАО – Нови хан” изпълни договор за приемане на спряна от употреба гама-облъчвателна уредба (ГОУ) от Добруджанския земеделски институт (ДЗИ)  в гр. Добрич. ДЗИ е един от обектите на специалната програма на Държавното предприятие за приемане на РАО от минали практики. Проектът се финансира от Министерство на енергетиката на САЩ в рамките на Инициативата за намаляване на радиологичната заплаха в глобален мащаб. Задачата беше изпълнена съгласно изричните указания на Агенцията за ядрено регулиране за осигуряване на радиационната безопасност и физическата защита на дейностите по демонтажа, изтеглянето извън сградата, натоварването на специализираното транспортно средство на ДП РАО и транспорта. Превозът от гр. Добрич до СП “ПХРАО – Нови хан” беше осъществен с пилотиращи автомобили на регионалните структури на полицията и гражданска защита.

Нагоре