Новини

A A A

Приключи монтажът на крановете, с които ще се редят опаковките с РАО в Хранилището

24.10.2023

Напълно приключи монтажът на двата мостови крана, които ще извършват операциите по подреждане на стоманобетонните контейнери с радиоактивни отпадъци в Националното хранилище за радиоактивни отпадъци.
30-тонните съоръжения се намират непосредствено под двата подвижни покрива, които предпазват опаковките с РАО от външни атмосферни условия в процеса на запълване на клетките и при изграждането на покривната плоча на всяка клетка. Съоръженията ще се управляват дистанционно чрез системата за управление и контрол SCADA, като по този начин ДП РАО защитава персонала си, свеждайки до минимум дозовите натоварвания в съответствие с принципа ALARA*.
Предстои да бъдат свързани системите за управление и контрол на крановете, както и камерите, посредством които операторите ще извършват дейностите по подреждане на опаковките с РАО от командната зала. Предвидено е поставянето на буфери, които да предпазват от удар конструкцията на подвижните покриви, както и затварянето й със стенни и покривни ламарини.
Всички системи за работа на крановете преди тяхното въвеждане в експлоатация подлежат на технически надзор и функционални изпитания.


*ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – един от основните критерии, формулиран още през 1954 година от Международната комисия по радиационна защита с цел минимизиране на вредното въздействие на йонизиращата радиация. Той предвижда поддържане на възможно най-ниското достижимо ниво както на индивидуалните (по-ниски от пределните, установени с действащите норми), също и на колективните дози на облъчване, като се отчитат социалните и икономически фактори.

Нагоре