Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Профил на купувача на ДП РАО може да бъде намерен на този линк https://app.eop.bg/buyer/27002

ОП – 13/04.09.2019 г. с предмет: „Разработване на „Процедура за освобождаване от регулиране на стоманобетонни конструкции в Контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан” и „Оперативна процедура за освобождаване от регулиране на опаковки, съдържащи демонтирано оборудване от СП „ИЕ 1-4 блок”, измерени с FRM-02”.

04.09.2019 - 16.09.2019

Нагоре