Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”

A A A

Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” (2013, български)

Нагоре