За нас

A A A

Ние сме натоварени с отговорната задача да опазваме околната среда и да се грижим за здравето и безопасността на хората, като управляваме и съхраняваме радиоактивните отпадъци, генерирани от ядрените приложения в енергетиката, промишлеността, медицината и бита.

Нашата основна дейност е свързана със събирането, манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

Нагоре