Информационен център

A A A

За доверие, основано на информация и знание

Информационният център на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” в град Козлодуй е създаден в края на 2007 г. в отговор на идентифицирана потребност у местната общественост от повече систематизирана и достъпно поднесена информация за дейностите на Предприятието. На територията на Община Козлодуй функционират две от специализираните поделения на ДП РАО, предстои да бъде реализиран и проект за изграждане на Национално хранилище за ниско-   среднорадиоактивни отпадъци.

Информационната политика на ръководството на ДП РАО се основава на убеждението, че хората от Община Козлодуй имат право да знаят всичко за съоръженията и технологиите за управление на радиоактивни отпадъци (РАО). С разбирането, че ДП РАО може и трябва да изпълни своята мисия за безопасното управление на РАО единствено в партньорство с обществеността, през пролетта на 2008 г. бе даден старт на Комуникационна програма за диалог с хората от Козлодуй и региона. В подготовката и реализацията й е заложена идеята, че доброто партньорство се основава на честен разговор и доверие, формирано на базата на обективната информация.

От тази позиция Информационният център на ДП РАО в Козлодуй вече няколко години провежда информационни кампании, насочени към различни групи хора в зависимост от техните професионална принадлежност, възрастови и социални характеристики, общи браншови интереси и др. Част от тези кампании се превърнаха в традиционни обществени събития с широк отзвук. В рамките на тези събития, както и на други познавателни семинари, срещи и различни инициативи, постепенно бяха преодолени до голяма степен информационните дефицити в областта на управлението на радиоактивните отпадъци в България, а ДП РАО получава все по-категорична обществена подкрепа за изпълнение на основната си мисия.

В Информационния център на ДП РАО можете:

Да получите основна информация за дейността на единствената организация в България, ангажирана с безопасното управление на РАО;

Да видите макет на бъдещото Национално хранилище;

Да гледате филм за дейността на ДП РАО;

Да получите печатни информационни материали;

Да зададете своите въпроси, свързани с работата на ДП РАО;

Да отправите предложения за подобряване на информационната политика на Предприятието.

За контакти

телефон: 0973 80096

e-mail: Infocenter@dprao.bg

адрес: гр. Козлодуй 3320, бл. 66 Б, вх. А

На снимката: Творба, отличена със специална награда в първото издание на детския художествено-приложен конкурс “Нашето зелено бъдеще”, организиран от ДП РАО (2008 г.)

Нагоре