История

A A A

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) е създадено на 1 януари 2004 г. с  решение на българското правителство на основание на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Целта е да се обособи национален оператор за управление на радиоактивните отпадъци в страната извън обектите, в които те се генерират, в съответствие с Националната стратегия за управление на РАО и ОЯГ и с международните практики.

На 8 юни 2004 г. е  съдебната регистрация на Предприятието. От 2008 г. е прието тази дата да се отбелязва като официален празник на ДП РАО.

В структурата на Предприятието първо се създава специализираното поделение в Козлодуй, което включва цех за преработка и кондициониране на РАО, полученин от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”, и склад за временното им съхранение. През 2006 г. като специализирано поделение към ДП РАО се присъединява Постоянното хранилище край с. Нови хан, което до този момент се е стопанисвало от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките. От края на 2008 г. започва структурирането на трето специализирано поделение, чиято задача е грижата за спрените 1-ви и 2-ри блок на атомната централа като съоръжения за управление на РАО.  В началото на 2013 г. към поделението са присъединени 3 и 4 блок. На 1 ноември 2012 г. официално е регистрирано четвъртото специализирано поделение в рамките на ДП РАО – Национално хранилище за радиоактивни отпадъци.


Хроника на най-важните дати и събития в историята на ДП РАО 2004-2014 години

Нагоре