Профил на купувача

ОП-29/28.11.2018 г. с предмет: „Предпроектно проучване за монтаж на система за геотехнически мониторинг на СП „ПХРАО – Нови хан“ № в РОП: 00699-2018-0015.

28.11.2018 - 19.12.2018

Решение
Обявление
Документация
еЕЕДОП
Писмени разяснения
писмени разяснения 2
писмени разяснения 3
Протокол№ 1
Протокол №2
Уведомление за отваряне на цени
Протокол №3
Протокол №4
Доклад
Решение

Нагоре