Профил на купувача

ОП-29/06.11.2017 г. с предмет: „Доставка на полиетиленови чували и пликове, полиетиленово платно, “биг бег” опаковки, стреч фолио, найлоново платно, полипропиленови чували и пликове с цип“

06.11.2017 - 13.11.2017

Обява
Техническа спецификация
Указания
Договор проект
Образци
Писмени разяснения
Писмени разяснения
Информация за удължаване на срок по обособени позиции 2,3 и 4

Нагоре