Пазарни консултации №13 – „Доставка и монтаж на кабелни глави за средно напрежение, както и съпътстващи дейности до готовност на секциите 6kV за въвеждане в работа”.

Пазарни консултации №5 – „Доставка на контейнер-цистерна за киселини със стандартни и допълнителни комплектации за оборудване на специализирано транспортно средство за превоз на течни радиоактивни отпадъци между обекти на ДП РАО, разположени на територията на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД”

Нагоре