(Български) Пазарна консултация № 4/2020 г. – „Рекултивация и ландшафтно устройство на зелените площи на територията на национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка Радиана“

(Български) Пазарна консултация № 3/2020 г. – „Изготвяне на програма за условно освобождаване на РАО от площадка „Варово стопанство“ и на обособени обекти от площадката /Траншейно хранилище, Хранилище за замърсени земни маси, Бризгален басейн – 1 и Площадки 1 и 2/, включително дейности по депониране на условно освободени твърди РАО“

Top