Buyer’s profile

(Български) ОП-40/15.12.2017 г. с предмет: „Събиране, транспортиране и третиране в инсталации (утилизация) на демонтирани стоманобетонни конструкции, получени от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ . Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0019.

11.12.2017 - 16.01.2018

Решение
Обявление
Документация

(Български) ОП-39/28.11.2017 г. с предмет: „Преустройство на кран, козлови едногредов с товароподемност 12, 5 тона на 16,0 тона в контролираната зона на СП „ПХРАО – Нови хан“.

29.11.2017 - 06.12.2017

Обява
Техническо задание
Указания
Договор проект
Образци
Техническа документация
Информация за удължаване на срок от 07.12.2017 - обявата е валидна до 11.12.2017 год.

(Български) ОП-37/28.11.2017 г. с предмет: „Избор на изпълнител за Инженеринг по част Ел., КИП и А (проектиране, доставка и монтаж на технологично оборудване) на система за оптимизиране на процеса на преработка на генерираните от суперпреса HHS-1000-3R вторични РАО, изграждана в СП „РАО-Козлодуй“

28.11.2017 - 13.12.2017

Обява
Техническо задание
Указания
Договор
Образци
Документация към техническото задание
Съобщение за прекратяване

Top