Buyer’s profile

(Български) № ОП-05/03.07.2019 г. с предмет: „Доставка на хидроизолационни и защитни покрития, полагани по вътрешните и външните стени на стоманобетонните контейнери за съхранение на радиоактивни отпадъци“.

03.07.2019 - 15.07.2019

Обява
Указания
Техническа спецификация
Образци
Договор - проект

(Български) № ОП-04/26.06.2019 г. с предмет: „Доставка на технически и еталонни газови смеси за нуждите на ДП РАО”.

26.06.2019 - 11.07.2019

Обява
Указания
Техническа спецификация
Образци
Договор проект
Информация от 08.07.2019 г. за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти - до 11.07.2019 г.
Протокол

Top