(Български) ОП-10/08.06.2020 г. с предмет: „Доставка на 2 броя аерозолни монитори УДА-1АБ за непрекъснато измерване и оценка на обемната активност на въздуха“ № РОП 00699-2020-0007.

A A A
Top