Пазарни консултации №5 – „Доставка на контейнер-цистерна за киселини със стандартни и допълнителни комплектации за оборудване на специализирано транспортно средство за превоз на течни радиоактивни отпадъци между обекти на ДП РАО, разположени на територията на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД”

Пазарни консултации №5 – „Доставка на контейнер-цистерна за киселини със стандартни и допълнителни комплектации за оборудване на специализирано транспортно средство за превоз на течни радиоактивни отпадъци между обекти на ДП РАО, разположени на територията на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД”

Пазарни консултации №4 – „Изготвяне на програма за условно освобождаване на РАО от площадка „Варово стопанство” и на обособени обекти от площадката /Траншейно хранилище, Хранилище за замърсени земни маси, Бризгален басейн – 1 и Площадки 1 и 2/, включително дейности по депониране на условно освободени твърди РАО”

Нагоре