Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – „Приводи АРК – 4 (четири броя), със заводски № 2059, 2066, 2075, 2076”

A A A
Нагоре