Профил на купувача

ОП-24/28.07.2017 г. с предмет: Подмяна на покривната хидроизолация на „Цех за преработка на радиоактивни отпадъци” (ЦПРАО) в СП „РАО-Козлодуй” и ремонт на покрива на надстройката на Спецкорпус-2

28.07.2017 - 25.08.2017

Решение
Обявление
Документация
Разяснения
Уведомление за отваряне на цени
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Доклад
решение

ОП-22/28.07.2017 г. с предмет: Доставка на електронни дозиметри за индивидуален дозиметричен контрол за нуждите на СП „ПХРАО – Нови хан” и доставка на електронни дозиметри за индивидуален дозиметричен контрол, като система за дозиметричен контрол за нуждите СП „ИЕ 1-4 блок”

28.07.2017 - 18.08.2017

Решение
Обявление
Документация - І част
Документация - ІІ част
Уведомление за отваряне на цени 1
Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение

Нагоре