ОП-03/29.01.2020 г. с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, технически контрол на част „Конструктивна“ и упражняване на Строителен надзор за Проект 39-2 „Преустройство на сградата на ДГС 1 за целите на извеждане от експлоатация“ № РОП 00699-2020-0003.

A A A
Нагоре