ОП – 1/16.01.2020 „Доставка и подмяна на товароподемно въже на 250 тонен подем на кран мостов двугредов електрически 250/32/2 t, със заводски номер 2120, собственост на ДП РАО“

A A A
Нагоре