Профил на купувача

ОП-03/19.06.2019 г. с предмет: „Изпълнение на технически дейности по физическа защита в СП „НХРАО” и СП „ИЕ 1-4 блок“ по 3 обособени позиции

19.06.2019 - 01.07.2019

Обява
Указания
Техническо задани по позиция № 1
Образци по позиция № 1
Договор проект по позиция № 1
Техническо задани по позиция № 2
Образци по позиция № 2
Договор проект по позиция № 2
Техническо задание по позиция № 3
Образци по позиция № 3
Договор проект по позиция № 3
Информация от 1.07.2019 г. за удължаване на първоначално определения срок за получа
Протокол

ОП-01/30.05.2019 г. с предмет: „Доставка на метални варели от поцинкована ламарина с отваряем капак и обръч за стягане“.

30.05.2019 - 10.06.2019

Обява
Техническа спецификация
Указания
Образци
Договор - проект
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти до 13.06.2019 г. - дата 10.06.2019 г.
Протокол

Нагоре