ОП-7/23.07.2019 г. с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за СП „ПХРАО – Нови хан“ към ДП „РАО“.

A A A
Нагоре