Профил на купувача

ОП-07/12.04.2017 г. с предмет: „Доставка на диамантено въже и консумативи за машина за рязане с диамантено въже“.Номер на поръчката в РОП 00699-2017-0003.Решение ID 783031, Обявление ID 783032.

11.04.2017 - 03.05.2017

Решение
Обявление
Документация
Уведомление за отваряне на цени
Решение за финализиране
Доклад
Протокол №1
Протокол №2

ОП-06/11.04.2017 г. с предмет: „Доставка на технически и еталонни газови смеси за нуждите на ДП РАО през 2017 г.“.Номер на поръчката в РОП 00699-2017-0002.Решение ID 782741, Обявление ID 782742.

11.04.2017 - 02.05.2017

Обявление
Документация
Решение
Уведомление за отваряне на ценови предложения
Протоколи и Доклад
Решение

Нагоре