Профил на купувача

ОП-19/11.07.2017 г. с предмет: „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло“.Номер на поръчката в РОП: 00699-217-0011

11.07.2017 - 11.08.2017

Решение
Обявление
Документация
Писмени разяснения
Писмени разяснения
Схеми
Писмени разяснения
Писмени разяснения
Писмени разяснения
Уведомление
Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Протокол № 4
Доклад
Решение

Нагоре