Профил на купувача

ОП-32/20.11.2017 г. с предмет: „Избор на изпълнител за Инженеринг по част Ел., КИП и А (проектиране, доставка и монтаж на технологично оборудване) на система за оптимизиране на процеса на преработка на генерираните от суперпреса HHS-1000-3R вторични РАО, изграждана в СП „РАО-Козлодуй“

20.11.2017 - 05.12.2017

Обява
Техническо задание
Указания
Договор
Образци
Документация към техническото задание
Съобщение за прекратяване

Нагоре