ОП-22/16.10.2019 г. с предмет: „Доставка на контейнер – цистерна за киселини със стандартни и допълнителни комплектации за оборудване на специализирано транспортно средство за превоз на течни РАО между обекти на ДП РАО, разположени на територията на АЕЦ „Козлодуй“

A A A
Нагоре